Dissonant Amsterdam

Het lesbisch koor van Amsterdam

Welkom!

Dissonant is een koor van lesbische vrouwen in Amsterdam. We hebben op dit moment 13 leden, maar streven naar uitbreiding.

We zingen graag vrolijke lesbische liederen, afgewisseld met wat serieuzere kost zoals madrigalen en licht klassieke liederen. Soms staat er ook jazz of pop op het programma. We zingen a capella, een-, twee-, drie- en vierstemmig.

Natuurlijk gaat het bij ons koor om samen zingen, maar daarnaast ondernemen we ook andere activiteiten: uitjes, wandelingen, museumbezoek, samen uit eten, wat zich maar aandient…

Nieuwe Leden

Ons koor staat open voor nieuwe enthousiaste leden!

Als je het leuk vindt om eens een proefrepetitie bij te wonen, om mee te zingen en kennis te maken met ons, kun je je opgeven via een mailtje naar dissonantamsterdam@outlook.com.

Je kunt de sfeer proeven en als het bevalt kun je nog een keertje komen. Vervolgens kun je besluiten om lid te worden van ons koor. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, maar we verwachten wel dat je met veel plezier de repetities bijwoont.

Repetities

De repetities voor het seizoen 2017-2018 worden gehouden bij Cordaan Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125, Amsterdam. De eerste repetitie wordt gehouden op 13 september. We repeteren altijd op woensdag van 20:00 – 21:30.

Contact

e-mail: dissonantamsterdam@outlook.com

Repetitieadres: Cordaan Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125, 1057 DZ Amsterdam

Rekeningnummer: NL89INGB0004984315 t.n.v. Vereniging Amsterdams Lesbisch koor Dissonant

Bestuur:

  • Bep Ruting, Voorzitter
  • Hanneke Dunselman, Secretaris

Onze dirigent

Sinds september 2016 is Eduardo López Cabello onze dirigent. Hij is geboren in 1989 in Santiago, Chili.

Hij heeft daar compositie gestudeerd bij Aliocha Solovera en begon er zijn studie koordirectie bij Maestro Alejandro Reyes. In 2013 is hij koordirectie gaan studeren aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jos Vermunt en Jos van Veldhoven. Sindsdien vervangt hij regelmatig dirigenten overal in Nederland, hij dirigeert verschillende koren, waaronder Dissonant.

In juni 2017 heeft Eduardo zijn bachelor diploma Koordirectie gehaald aan de AHK, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanaf september 2017 is hij de dirigent assistent van Boudewijn Jansen bij Toonkunstkoor Amsterdam.

Eduardo werkt graag met amateurkoren, omdat hij door zijn manier van lesgeven, zijn begeleiding en zijn positieve feedback het zingen op een hoger niveau weet te brengen.

Met Dissonant is het voor Eduardo een uitdaging om het repertoire uit te breiden en de stemtechniek verder te ontwikkelen, daarbij komt natuurlijk het plezier van samen zingen. Doordat we beter worden, wordt ons plezier in zingen steeds groter. Wij hebben nu een jaar onder leiding van Eduardo gerepeteerd en we zijn erg blij met hem: heel deskundig, enthousiast, vrolijk, gedegen, meertalig, beweeglijk en gay… Eduardo gaf Dissonant een nieuw elan!


Kosten

De contributie bedraagt 115 euro per half jaar. Er is een aparte regeling voor minima, waarover het bestuur je nadere informatie kan verschaffen.